Leistungsbeurteilung

Messen Sie die Mitarbeiterleistung einfach, reduzieren Sie Ihre Betriebskosten und machen Sie Ihre Zeit effizienter.

Alle Prozesse sind online, sicher und sehr einfach!

Bir Bakışta RunHR 360°

Şirketinizdeki tüm operasyonel işlerde performansınızı en kolay şekilde yönetin şirketinizin ve çalışanlarınızın geleceğini en iyi şekilde belirleyin.

Kurumsal Hafıza

Tüm çalışan performans bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirerek şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasına yardımcı olur.

Düşük Maliyet

Bütün değerlendirme süreçlerindeki operasyonel maliyetinizi en aza indirip aynı zamanda da zamandan kazanmanızı sağlar. Bulut teknolojisi ile donanım, bakım, yedekleme ve yönetim maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olur.

Detaylı Analiz

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen raporlar detaylı bir şekilde analiz edilip, hangi çalışanın veya birimin neye ihtiyacı olduğuna doğru bir şekilde karar verilebilir.

Kurulum Gerektirmez

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yoktur, bilgisayarınızdaki olası problemler ve kazalardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmez.

Tam Kontrol

Tüm süreci ister şirket ister departman perspektifi ile aktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

Erişim Kolaylığı

Tüm kullanıcılar; bulut altyapımız ve web tabanlı yazılımımız sayesinde hem şirket içinden hem de şirket dışından tüm cihazlarla erişim sağlayabilir.

Waarom online evaluatie?

De meest actuele en eenvoudigste manier om personeel te evalueren, wat verstoringen, kosten en verloren tijd in het evaluatieproces vermindert!

Percentage

PRIVATISIERTE GEWICHTE

Passen Sie die Gewichtungen an unternehmensspezifische, abteilungs-, titel- oder personenspezifische Anweisungen an.

Weighted

PRIVATISIERTE FORMEN

Bewerten Sie nicht das gesamte Unternehmen in der gleichen Form. Machen Sie Aufgaben spezifisch für die Sphäre und Abteilungen und verwenden Sie verschiedene Verhaltensindikatoren gemäß den Anweisungen.

Weighted

AUSWERTUNG

Erstellen Sie Ihre Zeiträume als Entwurf, weisen Sie sie Personen zu, die gemäß dem Zeitraum, in dem Sie aktiv sind, angepasst wurden.

Weighted

BERICHTERSTATTUNG

Mit RunHR 5 verschiedenen Berichten können Sie leicht die Stärke Ihres Unternehmens oder schwache Seiten sehen und Ihr Unternehmen voranbringen.

Testen Sie aktiv alle Funktionen von RunHR 360 mit 5 Geschenkgutschriften.