360° Performance Appraisal

Easily measure employee performance, reduce your operational costs and make your time more efficient.

All processes are online, safe and very easy!

Bir Bakışta RunHR 360°

Şirketinizdeki 360° Performans Değerlendirme formunuzu en kolay şekilde oluşturabilir ve sürecinizi online olarak yürüterek insan kaynaklarının iş yükünü azaltabilirsiniz.

Kurumsal Hafıza

Tüm çalışan performans değerlendirme bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirerek şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasına yardımcı olur.

Düşük Maliyet

Bütün performans değerlendirme süreçlerindeki operasyonel maliyetinizi en aza indirip aynı zamanda da zamandan kazanmanızı sağlar. Bulut teknolojisi ile donanım, bakım, yedekleme ve yönetim maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olur.

Detaylı Analiz

Yapılan 360° değerlendirmeler sonucunda elde edilen raporlar detaylı bir şekilde analiz edilip, hangi çalışanın veya birimin neye ihtiyacı olduğuna doğru bir şekilde karar verilebilir.

Kurulum Gerektirmez

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yoktur, bilgisayarınızdaki olası problemler ve kazalardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmez.

Tam Kontrol

Tüm süreci ister şirket ister departman perspektifi ile aktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

Erişim Kolaylığı

Tüm kullanıcılar; bulut altyapımız ve web tabanlı yazılımımız sayesinde hem şirket içinden hem de şirket dışından tüm cihazlarla erişim sağlayabilir.

Why Online Evaluation?

The most up-to-date and simplest way of evaluating personnel, which reduces disruptions, costs, and time lost in the evaluation process!

Percentage

PRIVATIZED WEIGHTS

Customize weights according to company generic, departmental, title-specific, or person-specific directions.

Weighted

PRIVATIZED FORMS

Do not evaluate the entire company in the same form. Make assignments specific to the sphere and departments and use different behavioral indicators according to the directions.

Weighted

EVALUATION

Create your periods as a draft, assign to people as customized according to the period in which you are active.

Weighted

REPORTING

With RunHR's 5 different reports, you can easily see your company's strength or weak sides and move your company forward.

Try actively all features of RunHR 360 with 5 gift credits.