• ارزیابی عملکرد 360 درجه
  • ارزیابی
  • ارزیابی

شما می توانید ارزیابی های جدید را در صفحه ارزیابی انجام دهید و ارزیابی های ناقص خود را به روز کنید.

اطلاعات ارزیابی محدوده ای که فرد برای ارزیابی قرار دارد.
ارزیابی این منطقه است که در آن سوالات ارزیابی یافت می شود.
در ابتدای مشکل   سوالات بدون جواب است   پاسخ به سوالات است
صرفه جویی شما می توانید تغییرات خود را با این دکمه ذخیره کنید.
صرفه جویی& تکمیل با استفاده از این دکمه می توانید تغییرات خود را ذخیره کنید و روند ارزیابی را کامل کنید.
شما باید تمام سوالات را برای تکمیل پاسخ دهید.
ارزیابی های انجام شده در صفحه نمایش داده می شود فقط خواندنی فرمت، که مجاز به تغییر در آن نیست.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2019 کلیه حقوق محفوظ است.