Évaluation du rendement

Mesurez facilement les performances des employés, réduisez vos coûts d'exploitation et rendez votre temps plus efficace.

Tous les processus sont en ligne, sûr et très facile!

Bir Bakışta RunHR 360°

Şirketinizdeki tüm operasyonel işlerde performansınızı en kolay şekilde yönetin şirketinizin ve çalışanlarınızın geleceğini en iyi şekilde belirleyin.

Kurumsal Hafıza

Tüm çalışan performans bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirerek şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasına yardımcı olur.

Düşük Maliyet

Bütün değerlendirme süreçlerindeki operasyonel maliyetinizi en aza indirip aynı zamanda da zamandan kazanmanızı sağlar. Bulut teknolojisi ile donanım, bakım, yedekleme ve yönetim maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olur.

Detaylı Analiz

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen raporlar detaylı bir şekilde analiz edilip, hangi çalışanın veya birimin neye ihtiyacı olduğuna doğru bir şekilde karar verilebilir.

Kurulum Gerektirmez

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yoktur, bilgisayarınızdaki olası problemler ve kazalardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmez.

Tam Kontrol

Tüm süreci ister şirket ister departman perspektifi ile aktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

Erişim Kolaylığı

Tüm kullanıcılar; bulut altyapımız ve web tabanlı yazılımımız sayesinde hem şirket içinden hem de şirket dışından tüm cihazlarla erişim sağlayabilir.

Pourquoi une évaluation en ligne?

La façon la plus simple et la plus moderne d'évaluer le personnel, ce qui réduit les perturbations, les coûts et le temps perdu dans le processus d'évaluation!

Percentage

POIDS PRIVATISÉS

Personnalisez les pondérations en fonction des directives génériques, départementales, propres à un titre ou spécifiques à une société.

Weighted

FORMULES PRIVATISÉES

Ne pas évaluer l'ensemble de l'entreprise sous la même forme. Effectuez des affectations spécifiques à la sphère et aux départements et utilisez différents indicateurs comportementaux en fonction des instructions.

Weighted

ÉVALUATION

Créez vos périodes en tant que brouillon, assignez aux personnes comme personnalisées selon la période dans laquelle vous êtes actif.

Weighted

RAPPORTS

Avec les 5 rapports différents de RunHR, vous pouvez facilement voir la force ou les faiblesses de votre entreprise et faire progresser votre entreprise.

Essayez activement toutes les fonctionnalités de RunHR 360 avec des crédits-cadeaux 5.