Avaliação de desempenho

Mude facilmente o desempenho dos funcionários, reduza seus custos operacionais e torne seu tempo mais eficiente.

Todos os processos estão online, seguros e muito fáceis!

Bir Bakışta RunHR 360°

Şirketinizdeki tüm operasyonel işlerde performansınızı en kolay şekilde yönetin şirketinizin ve çalışanlarınızın geleceğini en iyi şekilde belirleyin.

Kurumsal Hafıza

Tüm çalışan performans bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirerek şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasına yardımcı olur.

Düşük Maliyet

Bütün değerlendirme süreçlerindeki operasyonel maliyetinizi en aza indirip aynı zamanda da zamandan kazanmanızı sağlar. Bulut teknolojisi ile donanım, bakım, yedekleme ve yönetim maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olur.

Detaylı Analiz

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen raporlar detaylı bir şekilde analiz edilip, hangi çalışanın veya birimin neye ihtiyacı olduğuna doğru bir şekilde karar verilebilir.

Kurulum Gerektirmez

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yoktur, bilgisayarınızdaki olası problemler ve kazalardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmez.

Tam Kontrol

Tüm süreci ister şirket ister departman perspektifi ile aktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

Erişim Kolaylığı

Tüm kullanıcılar; bulut altyapımız ve web tabanlı yazılımımız sayesinde hem şirket içinden hem de şirket dışından tüm cihazlarla erişim sağlayabilir.

Porquê avaliação on-line?

A maneira mais atualizada e mais simples de avaliar o pessoal, o que reduz as interrupções, os custos e o tempo perdido no processo de avaliação.

Percentage

PESOS PRIVATIZADOS

Personalize os pesos de acordo com as direções genéricas, departamentais, específicas do título ou específicas da pessoa.

Weighted

FORMAS PRIVADAS

Não avalie toda a empresa na mesma forma. Faça tarefas específicas para a esfera e os departamentos e use indicadores comportamentais diferentes de acordo com as instruções.

Weighted

AVALIAÇÃO

Crie seus períodos como um rascunho, atribua às pessoas como personalizadas de acordo com o período em que você está ativo.

Weighted

RELATÓRIOS

Com os 5 relatórios diferentes da RunHR, você pode facilmente ver a força da sua empresa ou os lados fracos e mover sua empresa para a frente.

Experimente ativamente todos os recursos do RunHR 360 com 5 gift credits.

RunHR é uma marca Novartz Bilişim . & nbsp; © 2012 - 2018 Todos os direitos reservados.